Chcete to rýchlejšie?

Naša spoločnosť Varga Elektro s. r. o. Vám rada pomôže pri vybavovaní elektrickej prípojky, nakoľko zastrešujeme komplexné služby v oblasti elektrických prípojok.

Pomôžeme Vám vypísať a zaslať Žiadosť o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, vypracujeme pre Vás projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky NN, pomôžeme Vám vypísať a zaslať žiadosť o uzatovrenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy, zrealizujeme montáž elektrickej prípojky a zároveň vám vyhotovíme revíznu správu.

Vy budete musieť iba uzatvoriť zmluvu s distribútorom, uhradiť pripojovací poplatok a uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom. 

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás