Spôsob dodania

Spôsob dodania je individuálny, určíme ho na základe spoločného dohovoru.

Projektovú dokumentáciu Vám môžeme dodať poštou na Vami určenú adresu,

môžeme Vám ju priniesť osobne na Vami určené miesto, alebo

si pre ňu môžete prísť osobne do našich kancelárskych priestorov.

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás