Vybudovanie elektrickej prípojky

Tento týždeň si povieme niečo o vybudovaní elektrickej prípojky.

Elektrickú prípojku môžete začať budovať po uzatvorení Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy a po uhradení pripojovacieho poplatku.

Na obrázku vyššie je zobrazené, ktorú časť vybuduje distribučná spoločnosť a ktorú časť si musí vybudovať sám odberateľ.

PIS, t.j. prípojkovú istiacu skrinku spolu so zvodom po stĺpe do PIS vybuduje miestne príslušná distribučná spoločnosť (SSE-D, VSE-D, ZSE-D) po uhradení pripojovacieho poplatku. Táto časť stavby je majetkom miestne príslušnej distribučnej spoločnosti.

ER, t. j. elektromerový rozvádzač spolu s prívodom a inštaláciou si musí vybudovať sám odberateľ prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. Táto časť stavby je majetkom odberateľa.

Prípojková istiaca skriňa a elektromerový rozvádzač musia byť umiestnené na verejne prístupnom mieste (VPM).

Tento typ prívodu, zobrazený na obrázku, je zhotovený zemným káblovým vedením. 

Pridať nový komentár

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás